Make your own free website on Tripod.com

ג'ויסטיק - אביזרי משחק


אחד אביזרי המשחק החשובים ביותר לטייס הוירטואלי זה הג'ויסטיק שלו. ניתן לבחור אביזר משחק לפי כמה וכמה פרמטרים: קודם כל, רמת הטיסה, דרישות הסימולטור, והדרישות מעצמך

סוגי הג'וסטיקים והמחירים שונים ומגוונים, טווח המחירים הוא בין 100 ל-4000 שקל. אם אף פעם לא התנסיתה בטיסה בסימולטור מומלץ להתחיל עם ג'ויסטיק מינימלי שלא עולה הרבה רק כדאי להבין אם אנחנו בכלל מתחברים לתחום?סימולטור , מה הוא

סימולטור במחשב הוא בעצם משחק מחשב. משחק מחשב שנבנה במטרה לדמות את טיסתו של מטוס אמיתי בצורה הטובה ביותר עם הגראפיקה הטובה ביותר, עם אביזרי המשחק (ג'וסטיק בעיקר שמדובר במדמי טיסה) ולהעביר חוויה כאילו אתה מטיס את המטוס בעצמך. כעת השאלה היא איזה סוג סימולטור אתה רוצה להטיס? אזרחי? קרבי? מחפש אקשן? או טיסה קרוס אטלנטית? מה שלא תבחר אני בטוח שזה יהיה ענק